Jak nakupovat

1.Přihlásit se

2.Vybrat položku

K tomuto úkonu využije kupující ikonu s označením „KOUPIT”. Položka je tak rezervována symbolem 1. rezervace.

Kupující je vyzván emailem k osobnímu převzetí zakoupeného díla. Pakliže se objeví další zájemci o vystavený obraz, je jim přiřazena další číselná rezervace (2, 3, apod.), která je vyřizována až po případném odmítnutí prvním zákazníkem.

Po každém zakoupení položky tzn., když je obchod řádně ukončen, se označení rezervace změní na „PRODÁNO“.

Položky bez uvedení ceny jsou označeny ikonou „NABÍDNĚTE“. To znamená, že zájemce nabízí cenu dle svého uvážení a tu vepisuje do vyznačeného okénka.
Uvedená cenová nabídka není viditelná ostatním účastníkům portálu. Principiálně se tedy jedná o systém „skryté aukce“. Nabídky zájemců jsou emailem zasílány majiteli vystavené položky.
Dojde-li ze strany prodávajícího k souhlasu s nabízenou cenou, kupující obdrží o této skutečnosti zprávu a je vyzván k dokončení obchodu.

Obrazy, u kterých je:

  • nezpochybnitelné autorství
  • zajímavá cena
  • sběratelská atraktivita

jsou označeny symbolem „ZNALEC DOPORUČUJE“ .

Rezervované položky jsou připraveny k osobnímu předání v sídle společnosti Vaše obrazárna.
Platba je možná buď na místě hotově, nebo bankovním převodem.
Vyzvednutí je možné až po uskutečnění platby.
Při požadavku na zaslání zakoupené položky se postupuje podle platného ceníku.
Na autorská díla můžeme vypracovat kvalifikované znalecké posudky (podle rozsahu 2 – 5000,- Kč)
V případě, že budete chtít řešit odborné vyčištění, restaurování, či nové rámování (retro kopie), kontaktujte prosím zákaznický servis.