Obchodní podmínky
  • Provozovatelem systému je společnost VAŠE OBRAZÁRNA, sídlem Mánesova 73
    (ulice malířů), Praha 2
  • Internetový portál slouží výhradně k prodeji výtvarného umění-obrazů, tzn. věcí většinou starých, vykazujících určitou kulturní hodnotu a které pocházejí z privátních sbírek a rodinných pozůstalostí.
  • Systém slouží ke zprostředkování-párování jednotlivých „nabídek” a „poptávek” účastníků portálu, formou prodejů za pevnou cenu, stanovenou majitelem nabízeného obrazu/položky. Možná je rovněž nabídka za cenu, kterou nabízí kupující-v takovém případě má majitel svobodnou volbu tuto nabídku využít a uzavřít řádný obchod. Vzájemný obchod je vždy odrazem svobodné vůle obou stran a je ukončen řádnou kupní smlouvou.
  • Obchodní vztah se vždy uzavírá mezi majitelem-prodejcem a kupujícím. Společnost VAŠE OBRAZÁRNA tento vztah pouze zprostředkovává a za tuto službu si účtuje předem stanovenou zprostředkovatelskou provizi. Tento poplatek platí pouze kupující.