Restaurování

Dobrý den Vážení sběratelé,

dovolujeme si Vám nabídnout služby našich restaurátorů,kteří Vám Vaše díla nejen odborně vyčistí,ale případně i kvalitně zrestaurují.

Vaše obrazárna spolupracuje s několika velmi úspěšnými restaurátory,přičemž bych rád zmínil akademického malíře Adolfa Langeho(žák známého malíře Karla Bora Součka),který se stal jedním z týmu mezinárodních odborníků-restaurátorů,spolupracujících na restaurování obrazu "Madony s děťátkem" od světového velikána Raffaela Santi.

Další pozoruhodnou postavou je malíř-restaurátor Martin Maňák,který má bohaté zkušenosti s restaurováním mnoha českých,památkově chráněných uměleckých skvostů,které se mu podařilo úspěšně navrátit "do života".

Přestože se mnohdy zdá,že oslovit takového odborníka s sebou nese výraznější finanční náklad,chtěli bychom Vás přesvědčit,že výše uvedené práce se dají "koupit" i za velmi rozumné peníze.

Vyčištění obrazu se může pohybovat již od částky 500kč-a to podle velikosti,techniky a stavu malby, a jen málo kdy se částka za větší restaurátorský zásah "vyšplhá" nad 5000kč.

K úspěšnému cíli-dobře zrestaurovanému obrazu je ale nutný osobní kontakt majitele obrazu s vybraným restaurátorem.Na základě požadavku vlastníka se stanoví restaurátorský plán-cíl-a tomu jsou pak přizpůsobeny odborné zásahy,které jsou podle průzkumu díla naceněny.Součástí restaurátorských prací je v případě zájmu vyhotovení odborné restaurátorské zprávy(postup prací včetně fotodokumentace).

Přeji Vám,aby jste byli s našimi službami spokojeni!

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

VAŠE OBRAZÁRNA